More info
Sho Studio

ONLINE-SHOP

NEU

GEGEVENSBESCHERMING

Privacyverklaring voor de website körperformen.com en elk van de subpagina’s.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten en van de overige privacyrechtelijke bepalingen is:

Kenti Consulting GmbH
Marienkirchstraße 3
53757 Sankt Augustin, Duitsland
Tel.: +49 (0) 228 98 14 64 19
E-mail: [email protected]

In afwijking daarvan zijn de onder www.körperformen.com/impressum/onder het trefwoord “Vestigingen” aangegeven studio-exploitanten verantwoordelijk voor onderstaande paginacontent en gegevensverwerkingsprocessen:

 • ontvangst van boekingen voor proeftrainingen,
 • onder het trefwoord “Vacatures” aangegeven banen en de ontvangst en verwerking van de daar ingezonden sollicitaties.

In deze omvang is Kenti Consulting GmbH opdrachtverwerker voor de studio-exploitanten in de zin van art. 28 van de AVG.

In het kader van de privacyverklaring worden de onderstaand vermelde begrippen als volgt gebruikt:

“Kenti”

Verwijst naar Kenti Consulting GmbH.

“Studio-exploitant”

Verwijst naar de in de colofon vermelde exploitant van een of meerdere studio’s.

“Wij”

Verwijst naar de verwerkingsverantwoordelijke. Dit verwijst doorgaans naar Kenti, alleen met betrekking tot de ontvangst van proeftrainingsboekingen en tot de beschrijving van vacatures en de daarop binnenkomende sollicitaties naar de respectievelijke studio-exploitant.

“Verwerkingsverantwoordelijke”

Dit verwijst doorgaans naar Kenti, alleen met betrekking tot de ontvangst van proeftrainingsboekingen en tot de beschrijving van vacatures en de daarop binnenkomende sollicitaties naar de respectievelijke studio-exploitant.

Bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming

De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming van Kenti is

Regina Keil
Marienkirchstraße 3
53757 Sankt Augustin, Duitsland
Tel.: +49 (0) 228 98 14 61 49
E-mail: [email protected]

 

I. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen waar dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website en onze informatie en diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt normaal gezien alleen na akkoordverklaring van de gebruiker plaats. Een uitzondering is van toepassing in de gevallen waarin het feitelijk niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen toegestaan is.

 1. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens om toestemming van de betrokken persoon vragen, is art. 6 lid 1 punt a van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrond.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren waarvan de betrokken persoon partij is, is art. 6 lid 1 punt b van de AVG de rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen nodig zijn.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor het voldoen aan een juridische verplichting, waartoe ons bedrijf verplicht is, nodig is, is art. 6 lid 1 punt c van de AVG de rechtsgrond.
Voor het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens nodig maken, is art. 6 lid 1 punt d van de AVG de rechtsgrond.
Is de verwerking nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van derden en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder, dan geldt art. 6 lid 1 punt f als rechtsgrond voor de verwerking.

 1. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Ze kunnen daarnaast worden bewaard als dit door de Europese of landelijke wetgever in EU-rechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, waar de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, is bedoeld. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook dan plaats als een door de vermelde normen voorgeschreven bewaartermijn verloopt, tenzij de verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren ten behoeve van het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

 

II. Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logfiles

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens als onze website wordt bezocht registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer van waaruit de site wordt bezocht.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • type en versie van de browser
 • het gebruikte besturingssysteem
 • verwijzer-URL
 • hostnaam van de computer van waaruit de site wordt geopend
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een koppeling van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

 1. Doel van de opslag

De opslag van de gegevens vindt plaats met als doel de analyse van fouten.

 1. Gerechtvaardigd belang

Uit de foutanalyse, die de continuïteit van het gebruik van onze website mogelijk maakt, bestaat ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking.

 1. Bewaartermijn

Na afloop van uiterlijk een jaar worden de gegevens gewist.

 1. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Bezwaarmogelijkheid en mogelijkheid tot wissen

Het verzamelen van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is voor de exploitatie van de website dwingend noodzakelijk. Als gevolg daarvan bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid tot bezwaar.

 

III. Gebruik van cookies

De volgende paragraaf beschrijft het gebruik van functionele cookies. Voor de cookies die voor het integreren van YouTube-video’s en de website-analyse worden gebruikt, verwijzen wij naar de paragrafen V t/m VIII.


[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Einstellungen”/]

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De website körperformen.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser c.q. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website opent, kan er een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt bij de volgende keer dat de website wordt geopend.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de browser die de site opent ook na het bezoek aan andere websites kan worden geïdentificeerd.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen. Bepaalde functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het bezoek aan andere websites opnieuw wordt herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Boeking van een gratis proeftraining

De door de technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. Dit doel bepaalt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en wissen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vervolgens aan onze website doorgegeven. Daarom heb je als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in je internetbrowser kun je de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als de cookies voor onze website uitgeschakeld worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Als je de doorgifte van cookies niet uitschakelt of de cookies niet actief verwijdert, worden zij na het beëindigen van de browsersessie, ook zonder dat je in actie hoeft te komen, verwijderd.

 

IV. Google Analytics

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website worden over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering ingeschakeld. Daardoor wordt je IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vóór doorgifte aan de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere, met je website- en internetgebruik samenhangende, diensten ten opzichte van de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door je browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. Wij hebben ten behoeve van het gebruik van Google Analytics met Google een overeenkomst gesloten betreffende de opdrachtsgegevensverwerking.

 1. Rechtsgrond

De opslag van cookies van Google Analytics vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Doel van de verwerking

Doel van de gegevensverwerking is om onze advertenties te optimaliseren en ons webaanbod te verbeteren en vooral om de gebruiksvriendelijkheid uit te bouwen zodat bezoekers zich gemakkelijker kunnen oriënteren. Dit is ook de basis van ons gerechtvaardigde belang.

 1. Bewaartermijn

Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De tijdslimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je op
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/

 1. Bezwaar/wissen, blokkering

Je kunt de opslag van de cookies door een bepaalde instelling van je browsersoftware blokkeren; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken (zie ook de toelichting onder nr. IV van deze privacyverklaring). Je kunt bovendien de doorgifte van de door het cookie gegeneerde gegevens die betrekking hebben op je gebruik van de website (incl. je IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, blokkeren door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kun je lezen in de privacyverklaring van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

      6. Adequaatheidsbesluit

Voor zover voor het gebruik van Google Analytics gegevens naar de VS worden doorgegeven, is de basis hiervoor het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12-07-2016 (C(2016) 4176) voor de regelingen van het Privacy Shield-verdrag. Google heeft zich onderworpen aan de regelingen van het Privacy Shield; u kunt het certificaat hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

V. YouTube

 1. Beschrijving en inhoud van de gegevensverwerking

Wij integreren video’s van het platform YouTube, een dienst van Google 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (hierna: Google). De privacyverklaring vind je op https://www.google.com/policies/privacy/.
Google kan als externe aanbieder de aangeboden inhoud alleen met gebruikmaking van je IP-adres aan je browser versturen. Ten behoeve van de communicatie plaatst Google op je browser cookies en maakt gebruik van je IP-adres.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Doel van de gegevensverwerking is de beschikbaarstelling van video-inhoud van een externe aanbieder zonder gebruik van opslagruimte op de server van onze website ten behoeve van de uitbreiding van het aanbod op onze website. Dit is ook de basis van ons gerechtvaardigde belang.

 1. Bewaartermijn

Door een wijziging van de instellingen in je internetbrowser kun je de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als de cookies voor onze website uitgeschakeld worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Indien je de overdracht van cookies niet uitschakelt of de cookies niet actief verwijdert, worden de door Google geplaatste cookies uiterlijk na acht maanden verwijderd.

 1. Adequaatheidsbesluit

Voor zover voor het gebruik van YouTube gegevens naar de VS worden doorgegeven, is de basis hiervoor het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12-07-2016 (C(2016) 4176) voor de regelingen van het Privacy Shield-verdrag. Google heeft zich onderworpen aan de regelingen van het Privacy Shield; u kunt het certificaat hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

VI. Google Doubleclick

 1. Beschrijving en inhoud van de gegevensverwerking

Wij gebruiken op onze website de online marketingprocedure Google Doublecklick, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (hierna: Google). De privacyverklaring vind je op https://www.google.com/policies/privacy/. Doubleclick is bedoeld voor het plaatsen van advertenties in het Google-advertentienetwerk. Daarbij worden op basis van vermoedelijke interesses van de gebruiker advertenties in real time in beeld gebracht. Dit is toegestaan door het gericht in beeld brengen van advertenties in het kader van het online aanbod. Als een gebruiker onze of een andere website opent waarop het Google-advertentienetwerk actief is, wordt door Google content (code of onzichtbare grafieken) in de website geïntegreerd, met behulp waarvan op de computer van de gebruiker een cookie wordt opgeslagen. Dit cookie slaat ten behoeve van de advertentieactiviteiten relevante informatie op, bijvoorbeeld welke websites de gebruiker heeft bezocht, welke content deze daar heeft aangeklikt en bovendien welke browser en welk besturingssysteem is gebruikt, welke websites naar de onze hebben verwezen en de verblijfsduur op onze website.

Bovendien registreert Google het IP-adres van de gebruiker. Deze wordt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vóór doorgifte aan de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google combineert de informatie evt. met informatie uit andere bronnen, zodat de gebruiker als hij vervolgens andere websites bezoekt advertenties te zien krijgt die op zijn of haar vermoedelijke interesses zijn gebaseerd.

Google gebruikt de gegevens pseudoniem, verwerkt dus geen schone gegevens van de gebruiker maar uitsluitende de in de cookies opgeslagen informatie, aan de hand waarvan alleen de browser van de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De advertenties zijn daarom niet op de persoon van de gebruiker toegesneden maar op de in het cookie opgeslagen informatie.

Voor verdere informatie over het gebruik van gegevens door Google, evenals over de instellings- en bezwaarmogelijkheden verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/technologies/ads

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Verwerkingsdoel

Het gebruik van Doubleclick is bedoeld voor de optimalisering van onze website. Google maakt de verbinding met Doubleclick bij het gebruik van de geïntegreerde YouTube-video’s automatisch en zonder onze tussenkomst. Wat dat betreft is het gebruik van Doubleclick een niet te voorkomen neveneffect van de integratie van YouTube-video’s. Dit is ook de basis van ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking.

 1. Beperking/begrenzing/beëindiging

Door een wijziging van de instellingen in je internetbrowser kun je de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als de cookies voor onze website uitgeschakeld worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

 1. Adequaatheidsbesluit

Voor zover voor het gebruik van Doubleclick gegevens naar de VS worden doorgegeven, is de basis hiervoor het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12-07-2016 (C(2016) 4176) voor de regelingen van het Privacy Shield-verdrag. Google heeft zich onderworpen aan de regelingen van het Privacy Shield; u kunt het certificaat hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

VII. Facebook Social Plugins

 1. Inhoud en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Social Plugins van het sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook).

De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s, o.a. de witte “f” op een blauwe tegel, het begrip “Like”, het begrip “Vind ik leuk” of het teken “Duim omhoog”, of ze zijn aangegeven als “Facebook Social Plugin”. Een volledige lijst en grafische weergave van de Facebook Social Plugins heeft Facebook onder onderstaande link beschikbaar gesteld: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als een gebruiker een functie van de website met de plug-in opent, komt een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand. Facebook verzendt de inhoud van de plug-in direct naar het apparaat van de gebruiker, waar deze in het online-aanbod wordt geïntegreerd. Facebook kan aan de hand van de verzamelde gegevens gebruikersprofielen aanmaken. Facebook heeft niet bekend gemaakt wat zij verder met de gegevens doen, wij hebben hier geen invloed op.

Facebook ontvangt als gevolg van de integratie van de plug-in de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina heeft geopend. Als de gebruiker op hetzelfde moment – evt. op een ander browserscherm of zelfs met een andere browser op dezelfde computer – op zijn of haar Facebook-account is aangemeld, kan Facebook de gebruiker tot het betreffende account herleiden. Als de gebruiker op een dergelijke plug-in klikt, wordt dit onmiddellijk aan Facebook doorgegeven en kan dit door Facebook tot het gebruikersaccount worden herleid. Als de gebruiker geen Facebook-account heeft of daarop niet is aangemeld, ontvangt Facebook in elk geval het IP-adres van de gebruiker. Volgens Facebook vindt in Nederland de opslag van het IP-adres geanonimiseerd plaats.

Voor de details met betrekking tot de gegevensverwerking door Facebook verwijzen wij naar de Facebook-informatie over gegevensverwerking: https://www.facebook.com/about/privacy/

 1. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Verwerkingsdoel

Doel van de verwerking is de analyse en optimalisering van onze website en daarmee uiteindelijk de exploitatie ervan. Dit is ook de basis van ons gerechtvaardigde belang.

 1. Blokkering/beëindiging van de verwerking

Als de gebruiker een Facebook-account heeft en niet wil dat Facebook hiermee informatie over hem verzamelt die aan de in het Facebook-account opgeslagen informatie wordt gekoppeld, moet hij of zij zich vóór het bezoek aan onze website van het Facebook-account afmelden en de cookies verwijderen. Verdere instellingen zijn in de Facebook-profielinstellingen onder de volgende link mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Door een wijziging van de instellingen in je internetbrowser kun je de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als de cookies voor onze website uitgeschakeld worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

 1. Adequaatheidsbesluit

Voor zover voor het gebruik van Facebook Social Plugins gegevens naar de VS worden doorgegeven, is de basis hiervoor het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12-07-2016 (C(2016) 4176) voor de regelingen van het Privacy Shield-verdrag. Facebook heeft zich aan de regelingen van het Privacy Shield onderworpen, het certificaat kunt je hier bekijken:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

VIII. Contactformulier voor een gratis proeftraining

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op de website körperformen.com is een contactformulier aanwezig dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het online formulier ingevulde gegevens aan de exploitant van de geselecteerde studio doorgegeven en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

De door de gebruiker geselecteerde studio voor de proeftraining, de gewenste datum van de proeftraining, naam en voornaam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker. Als de gebruiker een tweede persoon wil meebrengen, worden de desbetreffende gegevens van de begeleider opgeslagen.

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van de registratie

Er vindt in dat kader geen doorgifte van gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de communicatie gebruikt.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het online formulier is alleen bedoeld voor het afhandelen van de contactopname. Hier bestaat eveneens het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.
De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte gegevens zijn bedoeld ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en voor het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen.

 1. Bewaartermijn

Zodra de gegevens voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer nodig zijn, worden zij gewist. Voor de persoonsgegevens in het in te vullen gedeelte van het contactformulier is dit telkens het geval als de communicatie met de gebruiker is beëindigd. De communicatie geldt dan als beëindigd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat het onderwerp afdoende is afgehandeld.
De tijdens het verzendingsproces aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na een jaar gewist.

 1. Bezwaarmogelijkheid en mogelijkheid tot wissen

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het opslaan van persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet.
In dat geval wissen wij – tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de communicatie te bewaren – alle in het kader van de contactopname opgeslagen persoonsgegevens, inclusief het ingediende bezwaar.

 

IX. E-mailcontact

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als doorgifte van het e-mailadres leidt tot e-mailcontact, dan worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er vindt in dat kader geen doorgifte van gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de communicatie gebruikt.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Als het contact bedoeld is om een overeenkomst te sluiten, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit de e-mail is alleen bedoeld voor het afhandelen van het contact. Hier bestaat eveneens het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

 1. Bewaartermijn

Zodra de gegevens voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer nodig zijn, worden zij gewist. Voor de persoonsgegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit telkens het geval als de communicatie met de gebruiker is beëindigd. De communicatie geldt dan als beëindigd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat het onderwerp afdoende is afgehandeld.

 1. Bezwaarmogelijkheid en mogelijkheid tot wissen

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het opslaan van persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet.
Het bezwaar kan bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail of via ons contactformulier plaatsvinden. In dat geval wissen wij – tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de communicatie te bewaren – alle in het kader van de contactopname opgeslagen persoonsgegevens, inclusief het ingediende bezwaar.

 

X. Google Maps

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op de website körperformen.com maken wij gebruik van Google Maps, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google). Bij het openen van de website wordt je IP-adres aan Google doorgegeven.

 1. Rechtsgrond voor de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Verwerkingsdoel

Doel van de verwerking is de weergave van de locaties van onze studio’s om het vinden van een Körperformen-studio in je directe omgeving te vergemakkelijken, als bijzondere service voor jou. Daarbij hebben wij ook een gerechtvaardigd belang.

 1. Gebruik door Google

Voor het precieze gebruik van het IP-adres door Google verwijzen wij naar de privacyverklaring, die je kunt downloaden onder

https://policies.google.com/privacy?hl=de#infocollect.

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

 1. Voorkomen/beëindigen van de gegevensverzameling

Als je de pagina reeds hebt geopend, kun je de verdere doorgifte aan Google voorkomen door de pagina weer te verlaten.

 1. Adequaatheidsbesluit

Voor zover voor het gebruik van Google Maps gegevens naar de VS worden doorgegeven, is de basis hiervoor het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12-07-2016 (C(2016) 4176) voor de regelingen van het Privacy Shield-verdrag. Google heeft zich onderworpen aan de regelingen van het Privacy Shield; u kunt het certificaat hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

XI. Sollicitatieformulier

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op de website körperformen.com is voor elke vacatureadvertentie een contactformulier voor sollicitaties aanwezig dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het online formulier ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

Aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, opleidingen, geboortedatum, vroegste startdatum en – voor zover de betreffende informatie is verstrekt – straat, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer alsmede de door de gebruiker geüploade bestanden, in elk geval sollicitatiebrief, cv en diploma’s.

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van de registratie

Er vindt in dat kader geen doorgifte van gegevens aan derden plaats. De sollicitatiegegevens worden uitsluitend door de betrokken studio-exploitant voor de afhandeling van de sollicitatie gebruikt.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt b van de AVG. In geval van het doorlopen van wettelijk verplichte bewaartermijnen na afloop van de samenwerking, is de rechtsgrond voor de continue opslag art. 6 lid 1 punt c van de AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het online formulier is alleen bedoeld voor het afhandelen van de sollicitatie.

De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte gegevens zijn bedoeld ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en voor het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen.

     4. Bewaartermijn

Zodra de gegevens voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer nodig zijn, worden zij gewist. Dit is het geval als vaststaat dat een samenwerking niet tot stand gaat komen. Als de samenwerking wel tot stand komt, verwijderen wij de gegevens na beëindiging van de samenwerking en zodra vaststaat dat er geen rechten en plichten op grond van de samenwerking meer bestaan en de wettelijke bewaarverplichting niet meer bestaat.

De tijdens het verzendingsproces aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van een jaar gewist.

 

XII. Facebook-Pixel & Custom Audience

 1. Inhoud en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken op onze website ten behoeve van de conversiemeting van bezoekers gebruik van de Facebook-Pixel (bezoekeractie-pixel). De dienst wordt aangeboden door Facebook Inc. (Facebook), 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Met behulp daarvan kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Zo kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden vaststellen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dat wil zeggen dat wij niet de persoonsgegevens van individuele gebruikers te zien krijgen.

De bestanden worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij je op basis van wat wij weten informeren. Facebook kan deze gegevens aan jouw Facebook-account koppelen en ook voor eigen reclamedoeleinden, conform hun eigen gegevensgebruiksrichtlijn gebruiken: https://www.facebook.com/about/privacy/. Je kunt zowel Facebook als zijn partners de gelegenheid geven om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan bovendien een cookie op je computer worden geplaatst.

De dienst Custom Audience heeft tot doel om lijsten met klanten aan te maken, die in versleutelde vorm naar Facebook worden gestuurd. Facebook gebruikt de versleutelde gegevens op de lijst om de personen op de lijst op Facebook te identificeren. Wij krijgen door deze dienst de mogelijkheid om doelgroepgerichte advertenties op Facebook te plaatsen.

 1. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Verwerkingsdoel

Door de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers krijgen wij de mogelijkheid om het surfgedrag van onze gebruikers, voor statistische en marktonderzoekdoeleinden te analyseren. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid doorlopend te verbeteren en gepersonaliseerde aanbevelingen van producten uit te kunnen spreken. Dit doel bepaalt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij voor onze registratiedoeleinden niet meer nodig zijn.

 1. Bezwaarmogelijkheid en mogelijkheid tot wissen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vervolgens naar onze website doorgegeven. Daarom heb je als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in je internetbrowser kun je de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als de cookies voor onze website uitgeschakeld worden, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Je kunt Facebook-Pixel in de instellingen van je Facebook-profiel uitschakelen.  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

XIII. Facebook Connect 

 1. Inhoud en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken op onze website gebruik van de dienst Facebook Connect. Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Inc. (Facebook), 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Met Facebook Connect kun je met je inloggegevens voor Facebook op delen van onze website inloggen waarvoor een registratie vereist zou zijn. De voorwaarde voor het gebruik is het hebben van een Facebook-account. In combinatie met de inlogprocedure worden door Facebook de volgende gegevens aan ons doorgegeven. Hieronder vallen de openbare gegevens van het profiel, zoals

 • Naam
 • Ouder worden
 • Geslacht
 • Profielfoto
 1. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Verwerkingsdoel

Door de verwerking van de persoonsgegevens kunnen de gebruikers van onze website zich eenvoudig aanmelden/registreren. Dit doel bepaalt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij voor onze registratiedoeleinden niet meer nodig zijn.

 

XIV. Google Web Fonts

 1. Inhoud en omvang van de gegevensverwerking

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts, die door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google) worden aangeboden. Bij het openen van een website laadt je browser de benodigde Web Fonts in je browsercache ten behoeve van het correct weergeven van teksten en lettertypes. Hierbij ontstaat een verbinding tussen de aansluiting van de gebruiker en de server van Google, zodat het IP-adres van de gebruiker aan Google wordt doorgegeven.

Als je browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van je computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vind je onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

 1. Doel van de verwerking

Doel van de gegevensverwerking is de weergave van de op onze website geladen content met een uniform, aansprekend lettertype ten behoeve van een gebruikersvriendelijke weergave. Daarbij hebben wij ook een gerechtvaardigd belang.

 1. Voorkomen/beëindigen van de gegevensverzameling

Als je de pagina reeds hebt geopend, kun je de verdere doorgifte aan Google voorkomen door de pagina weer te verlaten.

 1. Adequaatheidsbesluit

Voor zover voor het gebruik van Google Fonts gegevens naar de VS worden doorgegeven, is de basis hiervoor het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12-07-2016 (C(2016) 4176) voor de regelingen van het Privacy Shield-verdrag. Google heeft zich onderworpen aan de regelingen van het Privacy Shield; u kunt het certificaat hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

XV. Leadpages

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De website körperformen.com verwijst naar Leadpages. Dit zijn afzonderlijke pagina’s waarop wij reclame maken voor speciale acties. Op deze pagina’s is een contactformulier aanwezig waarmee de gebruiker de deelname aan de betreffende actie kan reserveren. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het online formulier ingevulde gegevens aan de exploitant van de geselecteerde studio doorgegeven en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van de registratie

Er vindt in dat kader geen doorgifte van gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de communicatie gebruikt.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Normaal gezien zijn de acties gericht op het werven van nieuwe leden, in dat geval is de aanvullende rechtsgrond art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het online formulier is alleen bedoeld voor het afhandelen van de contactopname. Hier bestaat eveneens het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens. De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte gegevens zijn bedoeld ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en voor het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen

 1. Bewaartermijn

Zodra de gegevens voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer nodig zijn, worden zij gewist. Dit is uiterlijk het geval na het beëindigen van elk van de acties waarvoor reclame is gemaakt. De tijdens het verzendingsproces aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na een jaar gewist.

 1. Bezwaarmogelijkheid en mogelijkheid tot wissen

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het opslaan van persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet en wordt een reeds gemaakte reservering geannuleerd. In dat geval wissen wij – tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de communicatie te bewaren – alle in het kader van de contactopname opgeslagen persoonsgegevens, inclusief het ingediende bezwaar.

 

XVI. Rechten van de betrokken persoon

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, ben je betrokken persoon in het kader van de AVG en beschik je over de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht op informatie

Je kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken te bevestigen of persoonsgegevens die jou betreffen door ons worden verwerkt.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kun je de verwerkingsverantwoordelijke om informatie verzoeken over de volgende gegevens:

 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers, c.q. categorieën van ontvangers die jouw persoonsgegevens hebben of nog zullen ontvangen;
 • de geplande bewaartermijn van jouw persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een klachtrecht bij een toezichthouder;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;
 • het bestaan van een geautomatiseerde beslissingsprocedure, incl. het opstellen van een profiel, conform art. 22 lid 1 en 4 van de AVG en – tenminste in deze gevallen – wezenlijke informatie over de daaraan ten grondslag liggende redenering en de implicaties en nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Je hebt het recht om om informatie te verzoeken of jouw persoonsgegevens aan een derde land of naar een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kun je verzoeken om met betrekking tot de passende garanties conform art. 46 van de AVG in verband met de doorgifte te worden geïnformeerd.

 1. Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke, ingeval de verwerkte persoonsgegevens die jou betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onmiddellijk uit te voeren.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kun je om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens verzoeken:

 • indien je de juistheid van jouw persoonsgegevens voor een periode betwist, die de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid biedt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • indien de verwerking onrechtmatig is en je het wissen van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;
 • indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig heeft, maar je deze echter ten behoeve van indiening, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt, of
 • indien je een bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 van de AVG hebt ingediend en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde motieven van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan je motieven.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met je toestemming of ten behoeve van het indienen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk publiek belang van de EU of een van de lidstaten, worden verwerkt.

Indien de beperking van de verwerking conform bovenstaande voorwaarden beperkt is, word je hierover geïnformeerd door de verwerkingsverantwoordelijke voordat de beperking wordt opgeheven.

    4. Recht op wissen

Verplichting tot wissen

Je kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om jouw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, de verwerkingsverantwoordelijke is dan verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is:

 • jouw persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt, niet meer nodig.
 • je herroept je toestemming waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG of art. 9 lid 2 punt a van de AVG gebaseerd was en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.
 • je maakt conform art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van prioritair gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of je maakt conform art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • het wissen van jouw persoonsgegevens is nodig voor het voldoen aan een juridische verplichting volgens het recht van de EU of het recht van de lidstaat waar de verwerkingsverantwoordelijke aan is onderworpen.
 • jouw persoonsgegevens zijn met betrekking tot aangeboden diensten van het informatieverwerkende bedrijf conform art. 8 lid 1 van de AVG verzameld.

  Informatie aan derden

  Als de verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens heeft onthuld en hij conform art. 17 lid 1 van de AVG verplicht is om deze te wissen, moet hij, binnen de mogelijkheden van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen treffen, mede van technische aard, om persoonsgegevensverwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te stellen van het feit dat jij als betrokken persoon hen om het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens, c.q. kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens, hebt verzocht.

  Uitzonderingen

  Het recht op wissen bestaat niet als de verwerking vereist is

  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om aan een juridische verplichting te voldoen die de verwerking volgens het recht van de EU of van lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor het uitvoeren van een taak die valt onder publiek belang of als gevolg van de uitoefening van openbaar gezag waar de verwerkingsverantwoordelijke mee is belast, plaatsvindt;
  • om redenen van publiek belang in het kader van de volksgezondheid conform art. 9 lid 2 punt h en i en art. 9 lid 3 van de AVG;
  • voor onder publiek belang vallende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder a) vermelde recht waarschijnlijk het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert, of
  • voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.
  1. Recht op mededeling

  Heb je van je recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke gebruik gemaakt, dan is deze verplicht om alle ontvangers ten opzichte van wie jouw persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn, deze rectificatie of het wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist.

  Je hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

  1. Recht op gegevensoverdracht

  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heb je het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onbelemmerd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, door te geven, mits

  • de verwerking op een akkoordverklaring conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG of art. 9 lid 2 punt a van de AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 punt b van de AVG is gebaseerd en
  • de verwerking door middel van een geautomatiseerd proces plaatsvindt.

  Bij het uitoefenen van dit recht heb je daarnaast het recht om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens rechtstreeks door de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke wordt doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beperkt.

  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor het uitoefenen van een taak die valt onder publiek belang of plaatsvindt als gevolg van de uitoefening van openbaar gezag waar de verwerkingsverantwoordelijke mee is belast.

  1. Recht van bezwaar

  Je hebt het recht om, vanwege redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 punt e of f van de AVG plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.
  De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende, zwaarwegende gronden voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.
  Als jouw persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing, heb je het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens met als doel een dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profiling, voor zover het aan dergelijke direct marketing is gekoppeld.
  Als je tegen de verwerking met als doel direct marketing bezwaar maakt, worden jouw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
  Je hebt de mogelijkheid om, in combinatie met het gebruik van de diensten van het informatieverwerkende bedrijf, ongeacht de Richtlijn 2002/58/EG, je recht van bezwaar middels geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

        8. Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring

  Indien je een privacyrechtelijke toestemmingsverklaring hebt afgegeven, heb je het recht om deze op elk moment te herroepen. De herroeping van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.

      9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling

  Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een beslissing te zijn onderworpen die gebaseerd is op een automatische verwerking – inclusief profiling – die ten opzichte van jou een rechtsgevolg inhoudt of jou op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet als de beslissing

  • voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en de verwerkingsverantwoordelijke vereist is,
  • op basis van de rechtsvoorschriften van de EU of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor de bescherming van je rechten en je gerechtvaardigde belangen bevatten of
  • met jouw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

  Het is wel zo dat deze beslissingen niet op bijzondere categorieën persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 van de AVG gebaseerd mogen zijn, tenzij art. 9 lid 2 punt a of g van de AVG van toepassing is en passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden evenals van jouw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.
  Met betrekking tot de gevallen onder (1) en (3) treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals jouw gerechtvaardigde belangen te beschermen, waartoe ten minste het recht op het afdwingen van het ingrijpen van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, op de uiteenzetting van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing behoort.

     10. Klachtrecht bij een toezichthouder

  Ongeacht een anderszins administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel heb je het klachtrecht bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat van je verblijf, je werkplek of de plaats van de vermoedelijke overtreding, als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
  De toezichthouder waarbij het bezwaar is ingediend, stelt de klachtindiener op de hoogte van de stand van zaken en de uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel conform art. 78 van de AVG.
  De verantwoordelijke toezichthouder inzake vragen met betrekking tot het gegevensbeschermingsrecht voor ons bedrijf is de functionaris gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst met functionarissen gegevensbescherming en hun contactgegevens vind je onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

  Körperformen Aachen

  Theaterstraße 50-52 I 52062 Aachen
  50.77070 6.09129

  Körperformen Achim

  Bremer Straße 20 I 28832 Achim
  53.012698 9.025290

  Körperformen Ahrensburg

  An der Reitbahn 1, 2. OG I 22926 Ahrensburg
  53.6739342 10.2387123

  Körperformen Allschwil

  Winzerweg 3 I 4123 Allschwil
  47.54778 7.53894

  Körperformen Altdorf bei Nürnberg

  Bahnhofstraße 1 I 90518 Altdorf
  49.38705 11.3527014

  Körperformen Altenberge

  Münsterstraße 16 I 48341 Altenberge
  52.04344545486106 7.466178539447094

  Körperformen Altenkirchen

  Konrad-Adenauer-Platz 4 I 57610 Altenkirchen
  50.684706 7.637183

  Körperformen Alzey

  Spießgasse 33 I 55232 Alzey
  49.74513 8.11135

  Körperformen Ansbach

  Würzburger Straße 44 I 91522 Ansbach
  49.30348 10.56581

  Körperformen Asbach

  Hauptstraße 55 I 53567 Asbach
  50.66671197751835 7.426826397199015

  Körperformen Aschaffenburg

  Geschwister-Scholl-Platz 11 I 63741 Aschaffenburg
  49.963701 9.121517

  Körperformen Augsburg Domviertel

  Georgenstr. 1 I 86152 Augsburg
  48.3764275 10.894858

  Körperformen Bad Honnef

  Linzer Straße 22 I 53604 Bad Honnef
  50.64274194637079 7.227876668438069

  Körperformen Bad Kreuznach

  Mannheimer Straße 203 I 55543 Bad Kreuznach
  49.839362 7.865919

  Körperformen Bad Lauterberg

  Wissmannstraße 18 I 37431 Bad Lauterberg
  51.6279169 10.4672293

  Körperformen Bad Nauheim

  In den Kolonnaden 3 I 61231 Bad Nauheim
  50.365698 8.742326

  Körperformen Bad Neuenahr

  Wilhelmstraße 4 I 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
  50.544307 7.099331

  Körperformen Bad Pyrmont

  Brunnenstraße 33 I 31812 Bad Pyrmont
  51.985415351679414 9.258990697243789

  Körperformen Bad Soden

  Alleestraße 6 I 65812 Bad Soden
  50.141589 8.502737

  Körperformen Bardowick

  Pieperstraße 15 I 21357 Bardowick
  53.2935998 10.3889446

  Körperformen Barleben

  Ebendorfer Straße 19 I 39179 Barleben
  52.1982144 11.6143882

  Körperformen Basel

  Spalenring 22 I CH-4055 Basel
  47.560651 7.573932

  Körperformen Bedburg

  Lindenstraße 35b I 50181 Bedburg
  50.992856 6.573694

  Körperformen Bellinzona

  Via S. Gottardo 23/B I 6500 Bellinzona
  46.19991 9.03085

  Körperformen Bensheim

  Darmstädter Straße 176 I 64625 Bensheim
  49.700841 8.620907

  Körperformen Bergisch Gladbach

  Hauptstraße 120 I 51465 Bergisch Gladbach
  50.989711 7.124351

  Körperformen Berlijn Friedrichshain

  Voigtstraße 32 I 10247 Berlin
  52.51813 13.46909

  Körperformen Berlijn Mitte

  Anklamer Straße 17 I 10115 Berlin
  52.534911 13.3991423

  Körperformen Berlijn Schöneweide

  Wilhelminenhofstraße 18 I 12459 Berlin
  52.46246 13.51525

  Körperformen Bietigheim

  Stuttgarter Straße 66 I 74321 Bietigheim-Bissingen
  48.952844 9.134678

  Körperformen Bingen

  Fruchtmarkt 6 I 55411 Bingen am Rhein
  49.96888 7.89403

  Körperformen Bodenheim

  Bahnhofsplatz 2 I 55294 Bodenheim
  49.93034109099974 8.310900448566983

  Körperformen Bonn Bad Godesberg

  Moltkestraße 30 I 53173 Bonn
  50.685393 7.155680

  Körperformen Bonn Beuel

  Obere Wilhelmstraße 2 I 53225 Bonn
  50.739550 7.123788

  Körperformen Bonn Endenich

  Wesendonckstraße 18 I 53115 Bonn
  50.732062 7.082490

  Körperformen Bonn Oberkassel

  Königswinterer Straße 639 I 53227 Bonn
  50.714672 7.163786

  Körperformen Bonn Südstadt

  Bonner Talweg 150 I 53113 Bonn
  50.721473 7.104168

  Körperformen Bonn Zentrum

  Belderberg 19a I 53113 Bonn
  50.735328 7.105447

  Körperformen Bönnigheim

  Poststraße 28 I 74357 Bönnigheim
  49.040489 9.096741

  Körperformen Bornheim Kardorf

  Auf dem Knickert 5 I 53332 Bornheim
  50.76983372468569 6.944759029439055

  Körperformen Bornheim Mitte

  Servatiusweg 19 I 53332 Bornheim
  50.761383 6.990658

  Körperformen Bornheim Roisdorf

  Schumacherstraße 2-10 I 53332 Roisdorf
  50.757105 7.008904

  Körperformen Brackenheim

  Austraße 30 I 74336 Brackenheim
  49.073614 9.069217

  Körperformen Brilon

  Keffelker Straße 13 I 59929 Brilon
  51.395695 8.576814

  Körperformen Brühl

  Clemens-August-Straße 15 I 50321 Brühl
  50.826764 6.900785

  Körperformen Buchen

  Haagstraße 7 I 74722 Buchen
  49.522064 9.327152

  Körperformen Chemnitz

  Barbarossastraße 8 I 09112 Chemnitz
  50.8272597 12.9023624

  Körperformen Coesfeld

  Letter Straße 39 I 48653 Coesfeld
  51.941438 7.167789

  Körperformen Cottbus

  Straße der Jugend 114 I 03046 Cottbus
  51.756629 14.3327141

  Körperformen Delbrück

  Thülecke 19 I 33129 Delbrück
  51.764855585251496 8.56400203738902

  Körperformen Ditzingen

  Stuttgart Str. 41/1 I 71254 Ditzingen
  48.823792 9.064912

  Körperformen Dormagen

  Unter den Hecken 1 I 41539 Dormagen
  51.096148 6.840512

  Körperformen Dortmund Aplerbeck

  Rodenbergstraße 70 I 44287 Dortmund
  51.492938 7.551226

  Körperformen Dreieich

  Waldstraße 4 I 63303 Dreieich
  49.999331 8.711057

  Körperformen Dresden Laubegast

  Österreicher Straße 36 I 01279 Dresden
  51.026142748805945 13.836766794155647

  Körperformen Dresden Leipziger Vorstadt

  Hansastraße 37 I 01097 Dresden
  51.0715265 13.7385876

  Körperformen Dresden Plauen

  Chemnitzer Str. 46 I 01187 Dresden
  51.0335885 13.7104937

  Körperformen Duisburg Mitte

  Landfermannstraße 13 I 47051 Duisburg
  51.433727 6.772875

  Körperformen Düren

  Weierstraße 13 I 52349 Düren
  50.802040 6.483188

  Körperformen Düsseldorf Benrath

  Benrodestraße 39 I 40597 Düsseldorf
  51.163391 6.865922

  Körperformen Düsseldorf Golzheim

  Kaiserswerther Straße 270 I 40474 Düsseldorf
  51.250945 6.763093

  Körperformen Eitorf

  Asbacher Straße 17 I 53783 Eitorf
  50.768958 7.449192

  Körperformen Erbach

  Obere Marktstraße 5 I 64711 Erbach
  49.661976 8.996025

  Körperformen Erfurt Ilversgehofen

  Magdeburger Allee 107 I 99086 Erfurt
  50.9939118 11.0251766

  Körperformen Erfurt Süd

  Melanchthonstraße 11 I 99084 Erfurt
  50.970872 11.0191492

  Körperformen Erkrath

  Bahnstraße 52 I 40699 Erkrath
  51.22144 6.91068

  Körperformen Erlangen

  Gebbertstraße 60 I 91052 Erlangen
  49.590455 11.017090

  Körperformen Eschweiler

  Indestraße 109 I 52249 Eschweiler
  50.820015 6.267234

  Körperformen Essen Frintrop

  Frintroper Straße 411 I 45359 Essen
  51.474135 6.914813

  Körperformen Essen Haarzopf

  Raadter Straße 24 I 45149 Essen
  51.418560 6.957508

  Körperformen Euskirchen

  Rüdesheimer Ring 176A I 53879 Euskirchen
  50.663784 6.774076

  Körperformen Figline Valdarno

  Corso Giuseppe Mazzini 22 I 50063 Figline Valdarno
  43.61727 11.47309

  Körperformen Florenz

  Viale Francesco Talenti 122/124 I 50142 Florenz
  43.773606 11.214636

  Körperformen Frankfurt Dornbusch

  Eschersheimer Landstraße 325 I 60320 Frankfurt
  50.140925 8.669053

  Körperformen Friedberg

  Große Köhlergasse 16-18 I 61169 Friedberg (Hessen)
  50.3367272 8.7559622

  Körperformen Fürth Schwabacher-Straße

  Schwabacher Straße 135 I 90763 Fürth
  49.46420 10.98636

  Körperformen Geilenkirchen

  Theodor-Heuss-Ring 14 I 52511 Geilenkirchen
  50.961805 6.123512

  Körperformen Gerlingen

  Hauptstraße 25 I 70839 Gerlingen
  48.799393 9.062128

  Körperformen Gerolstein

  Sarresdorfer Straße 31a I 54568 Gerolstein
  50.223169 6.652534

  Körperformen Geseke

  Bachstraße 46 I 59590 Geseke
  51.63892 8.50929

  Körperformen Giubiasco

  Via Campagna 5a I 6512 Giubiasco
  46.16826 9.00065

  Körperformen Gonsenheim

  Am Sägewerk 23 I 55124 Mainz
  49.99639 8.21782

  Körperformen Gotha

  Hauptmarkt 13 I 99867 Gotha
  50.94829 10.70244

  Körperformen Grefrath

  Stadionstraße 69 A I 47929 Grefrath
  51.34216190924464 6.343264552951878

  Körperformen Grevenbroich

  Bahnstraße 72 I 41515 Grevenbroich
  51.091660 6.582531

  Körperformen Grünstadt

  Hauptstraße 28 a I 67269 Grünstadt
  49.564346 8.164019

  Körperformen Günzburg

  Augsburger Straße 49 I 89312 Günzburg
  48.453304 10.285179

  Körperformen Haan

  Bahnhofstraße 73 I 42781 Haan
  51.190904 7.005840

  Körperformen Hagen

  Boeler Straße 126 I 58097 Hagen
  51.380430 7.478148

  Körperformen Halle

  Am Steintor 16 I 06112 Halle
  51.48870349743177 11.978800098724866

  Körperformen Halle Reileck

  Richard-Wagner-Straße 2 I 06114 Halle Reileck
  51.49563 11.96553

  Körperformen Halle Süd

  Torstraße 47 I 06110 Halle
  51.47405 11.96513

  Körperformen Hamburg Barmbek

  Fuhlsbüttler Str. 225 I 22307 Hamburg
  53.5958847 10.0432738

  Körperformen Hamburg Bramfeld

  Bramfelder Chaussee 237 I 22177 Hamburg
  53.61317 10.07498

  Körperformen Hamburg Neugraben

  Cuxhavener Straße 346 I 21149 Hamburg
  53.47357 9.84993

  Körperformen Hamburg Vierlanden

  Süderquerweg 95 I 21037 Hamburg
  53.4074048 10.1759622

  Körperformen Hameln Deisterstraße

  Deisterstraße 82 I 31785 Hameln
  52.103473 9.376257

  Körperformen Hameln Papenstraße

  Papenstraße 6 I 31785 Hameln
  52.10232709250151 9.354362699885726

  Körperformen Hamm

  Alter Uentroper Weg 170 I 59071 Hamm
  51.690353 7.888368

  Körperformen Hannover Kirchrode

  Bemeroder Straße 71 I 30559 Hannover
  52.3456498 9.8045806

  Körperformen Hannover List

  Günther-Wagner-Allee 43 I 30177 Hannover
  52.4014904 9.7594596

  Körperformen Hattersheim

  Am Markt 13-15 I 65795 Hattersheim
  50.070946 8.484755

  Körperformen Heidelberg

  Schwetzinger Straße 51 I 69124 Heidelberg
  49.37894 8.66909

  Körperformen Heidenheim

  Bärenstraße 1 I 89522 Heidenheim
  48.67394717883229 10.15838447483552

  Körperformen Hennef

  Rathausplatz 1 I 53773 Hennef
  50.774047 7.281796

  Körperformen Herisau

  Bahnhofstraße 21 I 9100 Herisau
  47.38822343285082 9.27672233607993

  Körperformen Herzogenrath

  Apolloniastraße 1 I 52134 Herzogenrath
  50.86765602889072 6.09518926963282

  Körperformen Hochheim

  Frankfurter Straße 4 I 65239 Hochheim am Main
  50.01127 8.35162

  Körperformen Hof

  Kulmbacher Straße 28 I 95030 Hof
  50.3181133 11.9009759

  Körperformen Holzminden

  Mittlere Straße 7 I 37603 Holzminden
  51.8285012 9.447451

  Körperformen Holzwickede

  Bahnhofstraße 4 I 59439 Holzwickede
  51.503064 7.618342

  Körperformen Höxter

  Westerbachstraße 46 I 37671 Höxter
  51.7740925083057 9.376774447251208

  Körperformen Hürth

  Krankenhausstr. 111 I 50354 Hürth
  50.889595 6.891149

  Körperformen Idstein

  Wiesbadenerstraße 70 I 65510 Idstein
  50.21764501923099 8.26105993406352

  Körperformen Ilmenau

  Lindenstraße 5 I 98693 Ilmenau
  50.68376362702551 10.912619684501662

  Körperformen Ingelheim

  Mühlstraße 6 I 55218 Ingelheim
  49.971571 8.055544

  Körperformen Ingolstadt

  Theodor-Heuss-Straße 35 I 85055 Ingolstadt
  48.7793401 11.4382915

  Körperformen Iserlohn

  Westfalenstraße 94 I 58636 Iserlohn
  51.374232 7.733847

  Körperformen Jülich

  Kapuzinerstraße 1 I 52428 Jülich
  50.923528 6.357585

  Körperformen Kaarst

  Martinusstraße 38 I 41564 Kaarst
  51.226858 6.611861

  Körperformen Kaiserslautern

  Stiftsplatz 5 I 67655 Kaiserslautern
  49.443523354897984 7.771715822318532

  Körperformen Kamp Lintfort

  Moerser Straße 243 I 47475 Kamp-Lintfort
  51.502648 6.546481

  Körperformen Karlsruhe

  Kaiserpassage 3 I 76133 Karlsruhe
  49.009999 8.397214

  Körperformen Kassel Harleshausen

  Zum Hirtenkamp 1 I 34128 Kassel
  51.3440641 9.4442731

  Körperformen Kassel Ständeplatz

  Ständeplatz 15 I 34117 Kassel
  51.31461 9.49082

  Körperformen Kempen

  Viehmarkt 3 I 47906 Kempen
  51.365107 6.423182

  Körperformen Kerpen

  Sindorfer Straße 7 - 21 I 50171 Kerpen
  50.874671 6.692283

  Körperformen Kevelaer

  Busmannstraße 23-25 I 47623 Kevelaer
  51.582089509382406 6.244232768486685

  Körperformen Kleinheubach

  Pfarrer-Frömel-Ring 53 I 63924 Kleinheubach
  49.715526 9.216256

  Körperformen Koblenz

  Rathauspassage 11 I 56068 Koblenz
  50.359890 7.596974

  Körperformen Köln Barbarossaplatz

  Roonstraße 5 I 50674 Köln
  50.929496114366565 6.940435466617927

  Körperformen Köln Ebertplatz

  Theodor-Heuss-Ring 4 I 50668 Köln
  50.95009475870926 6.959041726139706

  Körperformen Köln Junkersdorf

  Kirchweg 127 I 50858 Köln
  50.932372 6.858132

  Körperformen Köln Longerich

  Herforder Straße 22 I 50737 Köln
  50.99497322240531 6.926057085338846

  Körperformen Köln Lövenich

  Zusestraße 27 I 50859 Köln
  50.950105 6.844714

  Körperformen Köln Nippes

  Wilhelmstraße 41 I 50733 Köln
  50.96278 6.95369

  Körperformen Köln Porz Wahn

  Zum Alten Paulshof 1-3 I 51147 Köln
  50.856915 7.081372

  Körperformen Köln Rath

  Rösrather Straße 622 I 51107 Köln
  50.922000 7.085786

  Körperformen Köln Zollstock

  Am Vorgebirgstor 17 I 50969 Köln
  50.915254 6.945051

  Körperformen Köln-Rondorf

  Rondorfer Hauptstraße 27a I 50997 Köln
  50.87337545324383 6.955039675307766

  Körperformen Konstanz

  Bruder-Klaus-Str. 10a I 78467 Konstanz
  47.673455 9.173265

  Körperformen Kornwestheim

  Bahnhofstraße 80 I 70806 Kornwestheim
  48.863046 9.179259

  Körperformen Korschenbroich

  Hindenburgstraße 59 I 41352 Korschenbroich
  51.1947085 6.5127047

  Körperformen Kronberg

  Frankfurter Straße 1 I 61476 Kronberg
  50.179761 8.510749

  Körperformen Kyritz

  Gartenstraße 1 I 16866 Kyritz
  52.94570732660128 12.395672226840796

  Körperformen Landshut Altdorf

  Sonnenring 14 I 84032 Landshut
  48.54877 12.10429

  Körperformen Langenfeld

  Schulstraße 2 I 40764 Langenfeld
  51.102831 6.947500

  Körperformen Leichlingen

  Moltkestraße 9b I 42799 Leichlingen
  51.103695 7.008787

  Körperformen Leinfelden-Echterdingen

  Klinkerstraße 8 I 70771 Leinfelden-Echterdingen
  48.692826 9.168965

  Körperformen Leipzig Gohlis

  Lindenthaler Straße 40 I 04155 Leipzig
  51.36408271053467 12.36620599039794

  Körperformen Leipzig Zentrum

  Thomasiusstraße 18 I 04109 Leipzig
  51.3408807 12.363457

  Körperformen Lindlar

  Kölner Straße 20 I 51789 Lindlar
  51.018311 7.372901

  Körperformen Lippstadt

  Blumenstraße 3 I 59555 Lippstadt
  51.67148 8.34569

  Körperformen Locarno

  Via Vincenzo Vela 8a I 6600 Locarno
  46.166789 8.795363

  Körperformen Lohmar

  Hauptstraße 75 I 53797 Lohmar
  50.83981521321126 7.209766096586176

  Körperformen Ludwigsburg

  Wilhelmstraße 29 I 71638 Ludwigsburg
  48.896063 9.187205

  Körperformen Lugano

  Via Ginevra 7 I 6900 Lugano
  46.00816 8.95160

  Körperformen Magdeburg

  Einsteinstraße 14 I 39104 Magdeburg
  52.1204353 11.6293438

  Körperformen Magdeburg Sudenburg

  Halberstädter Straße 59 I 39112 Magdeburg Sudenburg
  52.11359305915608 11.609454563135804

  Körperformen Mainz

  Rheinallee 49 I 55118 Mainz
  50.011232 8.262595

  Körperformen Mannheim

  Kopernikusstraße 65
  Eingang Seckenheimer Straße I 68165 Mannheim
  49.479898 8.480244

  Körperformen Manno

  Via Vedeggio 1 I 6928 Manno
  46.036799117818205 8.924659155844216

  Körperformen Marl

  Bergstraße 166 I 45770 Marl
  51.66060331206599 7.111478242949631

  Körperformen Marsberg

  Hauptstraße 25 I 34431 Marsberg
  51.46001 8.85536

  Körperformen Massagno

  Via Giuseppe Motta 51 I 6900 Massagno
  46.0118121038302 8.946753408641511

  Körperformen Meine

  Hauptstraße 13 I 38527 Meine
  52.380998 10.540721

  Körperformen Meschede

  Oesterweg 9 I 59872 Meschede
  51.345666 8.288921

  Körperformen Mettmann

  Bismarckstr. 20 I 40822 Mettmann
  51.251249515845046 6.973595197454448

  Körperformen Mönchengladbach-Wickrath

  Quadtstraße 27 I 41189 Mönchengladbach Wickrath
  51.13110562935533 6.4124244998520155

  Körperformen Mühlberg

  Herrenstraße 10 I 04931 Mühlberg
  51.43509 13.21833

  Körperformen Mülheim Styrum

  Styrum - Grenze Oberhausen
  Oberhausener Straße 187 I 45476 Mülheim
  51.451780 6.859447

  Körperformen Mülheim-Selbeck a.d. Ruhr

  Kölner Straße 386 I 45481 Mülheim
  51.36839 6.86311

  Körperformen München Trudering

  Kreillerstraße 172 I 81825 München
  48.123412488535855 11.658104425972219

  Körperformen München Westend

  Heimeranstr. 35 I 80399 München Schwanthalerhöhe
  48.133597360293194 11.54218743968993

  Körperformen Nagold

  Herrenberger Straße 5 I 72202 Nagold
  48.550717 8.726343

  Körperformen Nauheim

  Königstädter Straße 3-5 I 64569 Nauheim
  49.94524456812037 8.452650796298826

  Körperformen Naumburg

  Jenaer Straße 17-29 I 06618 Naumburg
  51.14805 11.80139

  Körperformen Neckarsulm

  Salinenstraße 8 I 74172 Neckarsulm
  49.188259 9.220333

  Körperformen Neu Wulmstorf

  An der Bahn 2 I 21629 Neu Wulmstorf
  53.473292 9.787782

  Körperformen Neu-Anspach

  Hans-Böckler-Straße 9 I 61267 Neu-Anspach
  50.301127 8.507278

  Körperformen Neunkirchen-Seelscheid

  Zeithstraße 126 a I 53819 Neunkirchen-Seelscheid
  50.87007 7.32292

  Körperformen Neuss

  Bergheimer Straße 491 I 41466 Neuss
  51.168019 6.685392

  Körperformen Neustadt

  Schützenplatz 3 I 31535 Neustadt
  52.50486787361418 9.46742184376145

  Körperformen Neuwied

  Heddesdorfer Straße 59 I 56564 Neuwied
  50.434540 7.466094

  Körperformen Nieder-Olm

  Rektor Liebmann Passage Bahnhofstr. 4 I 55268 Nieder-Olm
  49.907858 8.202337

  Körperformen Niederkassel Mondorf

  Provinzialstraße 52 I 53859 Niederkassel
  50.776290 7.073876

  Körperformen Nottingham

  Rugby Road | Rushcliffe Arena I NG2 7HY West Bridgford
  52.923112810857056 -1.14549262944016

  Körperformen Nottuln

  Schapdettener Straße 2 I 48301 Nottuln
  51.930129 7.360363

  Körperformen Nürnberg Erlenstegen

  Äußere Sulzbacher Straße 88 I 90491 Erlenstegen
  49.4625448 11.114595

  Körperformen Nürnberg Feucht

  Hauptstraße 2 I 90537 Nürnberg
  49.3777843 11.21069

  Körperformen Nürnberg Herpersdorf

  An der Radrunde 144 I 90455 Nürnberg
  49.372270 11.082340

  Körperformen Nürnberg Langwasser

  Thomas-Mann-Straße 20 I 90471 Nürnberg
  49.4102191 11.1297144

  Körperformen Nürnberg Stein

  Ansbacher Straße 106 I 90449 Nürnberg
  49.420224 11.0243394

  Körperformen Nürnberg Westend

  Brettergartenstraße 95 I 90427 Nürnberg
  49.4710948 11.0225261

  Körperformen Nürnberg Zentrum

  Gleißbühlstraße 10 I 90402 Nürnberg
  49.4491403 11.0841003

  Körperformen Oberhausen

  Neumühler Straße 25 I 46149 Oberhausen
  51.51094979601382 6.840369358131189

  Körperformen Oberursel

  Holzweg 7 I 61440 Oberursel
  50.202883 8.581162

  Körperformen Olpe

  Kardinal-von-Galen-Str. 1-3 I 57462 Olpe
  51.02701 7.84458

  Körperformen Oranienburg

  Lehnitzstraße 21 c I 16515 Oranienburg
  52.753890 13.241819

  Körperformen Osnabrück

  Sutthauser Straße 206 I 49080 Osnabrück
  52.253937 8.039955

  Körperformen Overath

  Olper Straße 27 I 51491 Overath
  50.947648 7.216390

  Körperformen Overath-Marialinden

  Pilgerstraße 45 I 51491 Overath
  50.93345080384669 7.324732861654124

  Körperformen Pescara

  Via Salara Vecchia 5 I 65129 Pescara
  42.454790 14.209566

  Körperformen Pfullingen

  Römerstraße 153 I 72793 Pfullingen
  48.481496 9.222475

  Körperformen Pfungstadt

  Eberstädter Straße 67 I 64319 Pfungstadt
  49.804246 8.602309

  Körperformen Pinneberg

  Elmshornerstraße 3 I 25421 Pinneberg
  53.662130 9.792644

  Körperformen Plauen

  Stresemannstraße 1 I 08523 Plauen
  50.49945789539605 12.137766045025788

  Körperformen Prato

  Viale Della Repubblica 148 I 59100 Prato
  43.866947 11.112429

  Körperformen Prishtina

  Bergu i Diellit, Rruga Hyzri Talla 15 I 10000 Prishtina
  42.65140 21.17366

  Körperformen Pulheim

  Johannisstraße 90 I 50259 Pulheim
  50.995796 6.806957

  Körperformen Ratingen Lintorf

  Speestraße 9 I 40885 Ratingen
  51.333918 6.831866

  Körperformen Ravensburg

  Ziegelstraße 54 I 88214 Ravensburg
  47.774861 9.608423

  Körperformen Refrath

  Siebenmorgen 43 I 51427 Refrath
  50.95787 7.11519

  Körperformen Regensburg City

  Paracelsusstraße 2 I 93051 Regensburg
  49.010629 12.0946496

  Körperformen Regensburg Westen

  Prüfeninger Straße 109a I 93049 Regensburg
  49.0142464 12.0576753

  Körperformen Rheinbach

  Münstereifler Straße 8 I 53359 Rheinbach
  50.627181 6.944425

  Körperformen Rimini

  Piazza Luigi Ferrari 22 I 47921 Rimini
  44.061660 12.568047

  Körperformen Rosenheim

  Schmettererstraße 18 I 83022 Rosenheim
  47.8541107 12.1199235

  Körperformen Rostock Altstadt

  Krämerstraße 1 I 18055 Rostock
  54.0905444 12.1423065

  Körperformen Rostock Lindenpark

  Friedhofsweg 14 I 18057 Rostock
  54.08615 12.12157

  Körperformen Roth

  Münchener Straße 4 I 91154 Roth
  49.2442942 11.0902751

  Körperformen Röthenbach

  Feldgasse 2 I 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
  49.486563 11.246359

  Körperformen Rüsselsheim

  Eisenstraße 2-4 I 65428 Rüsselsheim
  49.976558 8.419554

  Körperformen Sankt Augustin

  Marienkirchstraße 3 I 53757 Sankt Augustin
  50.77066 7.18623

  Körperformen Schmallenberg

  Oststraße 31 I 57392 Schmallenberg
  51.149805 8.285101

  Körperformen Schwabach

  Fürther Straße 43 I 91126 Schwabach
  49.3367239 11.0195922

  Körperformen Schwandorf

  Regensburger Straße 75 I 92421 Schwandorf
  49.3124462 12.0976472

  Körperformen Schwanewede

  Am Markt 22 I 28790 Schwanewede
  53.2246549 8.5950509

  Körperformen Schweinfurt

  Hadergasse 33 c I 97421 Schweinfurt
  50.04506 10.22804

  Körperformen Schwerte

  Bethunestraße 1 I 58239 Schwerte
  51.442997 7.572900

  Körperformen Seevetal-Maschen

  Schulstr. 40-42 I 21220 Seevetal
  53.39645222699637 10.041879257275427

  Körperformen Siegburg

  Bahnhofstraße 20 I 53721 Siegburg
  50.796015 7.204066

  Körperformen Siegen

  Sandstraße 57 I 57072 Siegen
  50.878177 8.023112

  Körperformen Singen

  Hadwigstraße 13 I 78224 Singen
  47.760903 8.840089

  Körperformen Sinzig

  Ausdorferstraße 1 I 53489 Sinzig
  50.54411 7.24901

  Körperformen Solingen

  Merscheiderstraße 150 I 42699 Solingen
  51.163473 7.069556

  Körperformen Speyer

  Schwerdstraße 43 I 67346 Speyer
  49.312292 8.428481

  Körperformen Stadthagen

  Niedernstraße 36 I 31655 Stadthagen
  52.32566118606506 9.205712386293365

  Körperformen Stuttgart Möhringen

  Sigmaringer Straße 38 I 70567 Stuttgart
  48.726696 9.149793

  Körperformen Stuttgart Vaihingen

  Hauptstraße 16 I 70563 Stuttgart
  48.730250284901004 9.110422227463152

  Körperformen Taucha

  August-Bebel-Straße 13 D I 04425 Taucha
  51.374868 12.485750

  Körperformen Tetove

  Bllagoja Toska Nr. 103, Bllok 70, perball kulles 18 I 1200 Tetovë
  42.00882806470086 20.97800222424485

  Körperformen Treuchtlingen

  Ansbacher Straße 50d I 91757 Treuchtlingen
  48.9661662 10.9087472

  Körperformen Troisdorf

  Siebengebirgsallee 2 I 53840 Troisdorf
  50.813752 7.168800

  Körperformen Uelzen

  Bahnhofstraße 31 I 29525 Uelzen
  52.9657668 10.5547749

  Körperformen Vaihingen an der Enz

  Planckstraße 3 I 71665 Vaihingen an der Enz
  48.92909166219925 8.967040396016422

  Körperformen Waldbröl

  Hochstraße 1 I 51545 Waldbröl
  50.876818 7.618132

  Körperformen Waldenbuch

  Auf dem Graben 22 I 71111 Waldenbuch
  48.636948 9.130192

  Körperformen Warstein

  Dieplohstraße 6 I 59581 Warstein
  51.442311 8.352884

  Körperformen Weinheim

  Bahnhofstraße 12 I 69469 Weinheim
  49.550675 8.670819

  Körperformen Wentorf bei Hamburg

  Berliner Landstraße 9 I 21465 Wentorf bei Hamburg
  53.491186 10.2538739

  Körperformen Werl

  Kletterpoth 5 I 59457 Werl
  51.55267 7.91658

  Körperformen Wien

  Wiedner Hauptstraße 90-92 I 1050 Wien
  48.187275 16.363738

  Körperformen Wien Landstrasse

  Rennweg 46-50 I 1030 Wien
  48.193113 16.391670

  Körperformen Wiesbaden

  Taunusstraße 7 I 65183 Wiesbaden
  50.086968 8.243043

  Körperformen Wil

  Obere Bahnhofstraße 28 I 9500 Wil
  47.465059 9.044433

  Körperformen Willingen

  Hochsauerlandstraße 1 I 34508 Willingen
  51.282949 8.663506

  Körperformen Winsen

  Bahnhofstraße 42-44 I 21423 Winsen
  53.3581385 10.2061789

  Körperformen Winterberg

  Hauptstraße 8 I 59955 Winterberg
  51.194478 8.534349

  Körperformen Wunstorf

  Blumenauer Straße 21 I 31515 Wunstorf
  52.426014 9.4489382

  Körperformen Wuppertal

  Besenbruchstraße 1
  Ecke Friedrich-Engels-Allee I 42285 Wuppertal
  51.261786 7.174311

  Körperformen Würselen

  Markt 8 I 52146 Würselen
  50.817767039067384 6.133758839619755

  Körperformen Zeitz

  Altmarkt 9 I 06712 Zeitz
  51.049238 12.1346064

  Körperformen Zuffenhausen

  Unterländer Straße 74 I 70435 Zuffenhausen
  48.832487 9.167688

  Körperformen Zülpich

  Kölnstraße 43 I 53909 Zülpich
  50.692548 6.650492

  Körperformen Zürich K3

  Friesenbergplatz 5 I 8045 Zürich
  47.3609589012622 8.507064695772469

  Körperformen Zwickau

  Reichenbacher Straße 29 I 08056 Zwickau
  50.7159061 12.4828527
  mehr anzeigen
  Close Termin vereinbaren
  Close Termin vereinbaren